Osztrák, Német adó, családipótlék ügyintézése


A tartalomhoz

Adójog

Információk

Mit értünk korlátozott és korlátlan adózási kötelezettségen?
Korlátlanul adókötelesek azok a személyek, akik több, mint 6 hónapja rendelkeznek Ausztriában lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel. A 6 hónap elteltével a korlátlan adózási kötelezettség a tartózkodás első napjától kezdve visszamenőleges hatállyal érvényesül.
Korlátozottan adókötelesek azok a személyek, akik bevételre tesznek szert Ausztriában, de nem rendelkeznek lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel belföldön (pl. határmenti ingázók). Ebben az esetben csak a belföldi jövedelem esik az osztrák adórendszer hatálya alá.


Mit értünk bér- illetve jövedelemadón?
Leegyszerűsítve a béradó a nem önálló keresőtevékenységet végzők (munkavállalók) adója, a jövedelemadó az önálló munkavégzők (pl. vállalkozók) adója.
Mely juttatások adókötelesek?
- Fennálló vagy korábbi munkaviszonyból származó juttatások és előnyök,
- olyan juttatások, amelynek a jövedelemkiesést kell pótolniuk (pl. táppénz stb.),
- munkanélküli járadék,
- nyugdíjak.


Hogyan adóztatják meg a végkielégítést?
- A régi végkielégítést kedvező, 6%-os átalány-adókulccsal adóztatják.
- Az újfajta végkielégítést a végkielégítés egyszeri tőkeösszegként történő kifizetése esetén kedvező, 6 %-os átalány-adókulccsal adóztatják.


Hogyan adóztatják a rendkívüli juttatásokat?
A rendkívüli juttatások (karácsonyi és szabadságpénz, azaz 13. és 14. havi fizetés) évente 2.000,- euro-ig adómentesek, egyéb esetben a TB-járulék és évente egyszeri euro 620,- levonása után a béradó egységesen 6 %


Hogyan adóztatják a túlórákat?
Az 50%-os pótlékú túlóráknál a hónap első 5 túlórájának pótléka havi 43, euro-ig adómentes.
Munkavállalói adóbevallás: mikor, hol és hogyan?
FIGYELEM! Ausztriában a magyar rendszertől eltérően csak bizonyos esetekben kötelező adóbevallást (Arbeitnehmerveranlagung) benyújtani.

Kötelező munkavállalói adóbevallás Önkéntes munkavállalói adóbevallás
Alkalom Az adóhivatal felszólítására (mindenekelőtt akkor, ha az adott adóévben párhuzamosan többféle jövedelemre tettek szert, ide tartozik a táppénz igénybevétele is!) Lehetőségként, hogy a munkavállaló az adott adóévben befizetett többlet-béradót visszakapja.
Határidő az illetékes adóhivatalnál történő benyújtásra: A következő év szeptember 30-ig
(az adóhivatal ebben az esetben időben felszólít az adóbevallás elkészítésére
és benyújtására) Az adóköteles naptári év elteltétől számított 5 éven belül.
Benyújtás A hiánytalanul kitöltött adóbevallás benyújtása :
korlátlanul adókötelesek esetében: L1 jelzésű nyomtatvány: „Nyilatkozat a munkavállalói adóbevallás lebonyolításához a ….. évre“ (benyújtása a lakóhely szerint illetékes osztrák adóhivatalnál)
korlátozottan adókötelesek esetében: E7 jelzésű nyomtatvány (benyújtása a munkáltató székhelye szerint illetékes adóhivatalnál)
A nyomtatvány minden adóhivatalban beszerezhető, illetve letölthető a www.bmf.gv.at internetes honlapról.

Mit érvényesíthetnek a korlátlanul adókötelesek a munkavállalói adóbevallás keretében?
• Egyedüli keresők és gyermeket egyedül nevelők által leírható összeg,
• gyermektartásdíj leírható összege
• több gyermek után járó pótlék
• különleges kiadások (pl. Ausztriában kötött önkéntes beteg-, baleset-, és nyugdíjbiztosítás biztosítási díjai, lakásvásárlásra vagy renoválásra fordított összegek stb.)
• jövedelem megszerzésére és megtartására fordított kiadások (ingázói átalány; bizonyos körülmények között olyan ráfordítások, mint munkaruha, képzés, továbbképzés, szakirodalom, útiköltség, utazási költség, telefon, internet stb.)
• rendkívüli megterhelések (pl. betegségből adódó költségek, temetési költségek stb).


Mit érvényesíthetnek a korlátozottan adókötelesek a munkavállalói adóbevallás keretén belül?
A leírható összegek nagy része (mint az egyedüli keresők, egyedül gyermeket nevelők számára leírható összeg, a gyermekek után leírható összeg) csak a korlátlanul adóköteleseket illeti meg, ugyanez vonatkozik a rendkívüli megterhelések érvényesítésére is.
Különleges kiadásokat csak akkor lehet érvényesíteni, ha belföldön, azaz Ausztriában történtek (pl. önkéntes beteg-, baleset- és nyugdíjbiztosítás biztosítási díjai).


Ingázó átalány (Pendlerpauschale)
- Kis ingázói átalány: Akkor áll fenn jogosultság, ha tömegközlekedési eszköz közlekedik a lakás és a munkahely között, s ennek igénybevétele lehetséges és elvárható.
A kis ingázói átalány összege:
0 - 20 km euro 0,00 havonta
20 - 40 km euro 52,50 havonta / euro 630,00 évente
40 - 60 km euro 103,50 havonta / euro 1.242,00 évente
60 km-től euro 154,75 havonta / euro 1.857,00 évente

- Nagy ingázói átalány: Akkor áll fenn jogosultság, ha nem jár tömegközlekedési eszköz a lakás és a munkahely között, vagy ha egy tömegközlekedési eszköz igénybevétele nem elvárható.
Nem elvárható a tömegközlekedési eszköz igénybevétele, ha a lakás és a munkahely közötti utazási idő (egy útnál) 20 km-ig terjedő útszakasz esetében hosszabb időt vesz igénybe, mint 1,5 óra. 20-40 km-es szakasz esetében ez több, mint 2 óra, több mint 40 km-es útszakasz esetében több, mint 2,5 óra.
A nagy ingázói átalány összege:
02 - 20 km euro 20,25 havonta/ euro 243 évente
20 - 40 km euro 81,- havonta/ euro 972 évente
40 - 60 km euro 141,- havonta/ euro 1.692 évente
60 km-től euro 201,75- havonta / euro 2.421 évente
Az ingázói átalányt vagy már a munkáltatói jövedelemadólevonás keretében (ebben az esetben az ingázói átalány igénybevételi jogosultságát az L34 jelzésű formanyomtatványon nyilatkozattal kérelmezni kell), vagy később a munkavállalói adóbevallás keretében lehet figyelembe venni.


Mely további lehetőségek nyitottak az EU-tagországok polgárai számára?
EU-tagországok polgárai kérelmezhetik, hogy korlátozatlan adókötelesként kezeljék őket, akkor is, ha nincs belföldön, azaz Ausztriában sem lakóhelyük, sem szokásos tartózkodási helyük. Ez a lehetőség csak akkor áll fenn, ha jövedelmük az adott naptári évben az osztrák jövedelemadó legalább 90%-ának megfelel, vagy ha nem osztrák jövedelemadó alá tartozó bevételeik összege nem haladja meg a 6.975,- euro-t.
Ehhez egy formailag nem kötött kérelmet kell benyújtani annál az adóhivatalnál, amely a munkáltató telephelye szerint illetékes.


Mely esetekben lehet a bér- /jövedelemadó visszatérítésével számolni?
- Ha a munkavállaló a megadóztatandó naptári évben különböző mértékű munkabérekben részesült,
- ha a munkavállaló az adóévben nem állt folyamatosan foglalkoztatásban, vagy munkáltatót váltott,
- ha a jövedelem megszerzésére és fenntartására fordított kiadásokat, különleges költségeket vagy rendkívüli megterheléseket érvényesítenek (amennyiben az érvényesítés lehetséges – lásd korlátozott adózási kötelezettség!),
- ha a munkavállaló érvényesíteni tudja az ingázói átalányt.Az adóhatározat kézbesítése

Milyen formában dönt az adóhivatal?
Az adóhivatal írásbeli határozat formájában dönt.


Magyarországra is kézbesítenek határozatot?
A munkavállalónak már az adóbevallás benyújtásánál meg kellene adnia, hogy mely belföldi címre kézbesítsék a határozatot.


Hogyan történik egy jóváírás kifizetése?
Korlátozott adókötelezettség esetén nem kerül sor automatikusan a jóváírás kifizetésére egy osztrák bank felé, hanem külön kérelmezni kell!
A jóváírás kifizetésére vonatkozó formailag kötetlen kérelem már az adóbevallással együtt is, vagy az adóhivatal határozatának kézhezvétele után is benyújtható (ez utóbbi pl. akkor ajánlott, ha időközben megváltozik a banszámlaszám).


Mikor kerül sor utólagos fizetésre?
Ez csak a kötelező adóbevallás esetén kötelező. Ha a munkavállaló önkéntes adóbevallást nyújtott be, és utólagos fizetést kellene teljesíteni, akkor a kérelmet egy fellebbezés keretében vissza lehet vonni, és így nem jön létre utólagos fizetési kötelezettség!Fellebbezés

Be lehet nyújtani fellebbezést az adóhatározat ellen?
A határozat kézbesítésétől számított egy hónapon belül fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést írásban kell a határozatot hozó adóhivatalnál benyújtani. A fellebbezéstől függetlenül azonban alapvetően minden követelés esedékessége továbbra is fennmarad.


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe